LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
2020.01.04. R-2 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja gminy Raszyn) RYBIE (DZIAŁKOWA) – 19 Kwietnia (powrót: 19 Kwietnia – Okrężna – Na Skraju – Działkowa – RYBIE (DZIAŁKOWA).)Raszyn: Szkolna – Poniatowskiego – Młynarska – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Szkolna)Falenty: aleja Krakowska – Centralna – Puchały: Centralna – Żwirowa – Wypędy: Żwirowa – Kwietniowa – Wspólna – Janki: Wspólna – Mszczonowska (powrót: Mszczonowska – aleja Krakowska – Falenty: aleja Krakowska – aleja Hrabska (zawrotka) – aleja Krakowska – Janki: aleja Krakowska – Mszczonowska – Wspólna) – plac Szwedzki – aleja Krakowska – Nowy Sękocin: aleja Krakowska – Leszczynowa – Laszczki: Leszczynowa – ¬ródlana – Falenty Duże: ¬ródlana – Falencka – Falenty: Falencka – Opackiego – Droga Hrabska – Falenty Nowe: Droga Hrabska – Nowy Sękocin: aleja Krakowska – Leszczynowa – Laszczki: Leszczynowa – ¬ródlana – Falenty Duże: ¬ródlana – Falencka – Falenty: Falencka – Opackiego – aleja Hrabska – Willowa – Nowy Sękocin: aleja Krakowska – Leszczynowa – Laszczki: Leszczynowa – ¬ródlana – Falenty Duże: ¬ródlana – Falencka – Falenty: Falencka – Opackiego – aleja Hrabska – Falencka – Nowy Sękocin: aleja Krakowska – Leszczynowa – Laszczki: Leszczynowa – ¬ródlana – Falenty Duże: ¬ródlana – Falencka – Falenty: Falencka – Opackiego – aleja Hrabska – Podolszyn Nowy: Wygody – Olszynowa – PODOLSZYN. Uruchomienie przez Urz±d Gminy w Raszynie linii autobusowej ł±cz±cej Raszyn z okolicznymi miejscowo¶ciami i zastępuj±cej czę¶ciowo zlikwidowan± linię L23.
2020.01.07. R-2 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja gminy Raszyn) RYBIE (JARZˇBKA) – 19 Kwietnia (powrót: 19 Kwietnia – Okrężna – Na Skraju – Działkowa – 19 Kwietnia – RYBIE (JARZˇBKA).) – Raszyn: Szkolna – Poniatowskiego – Młynarska – aleja Krakowska (powrót: aleja Krakowska – Szkolna) – Falenty: aleja Krakowska – Centralna – Puchały: Centralna – Żwirowa – Wypędy: Żwirowa – Kwietniowa – Wspólna – Janki: Wspólna – Mszczonowska (powrót: Mszczonowska – aleja Krakowska – Falenty: aleja Krakowska – aleja Hrabska (zawrotka) – aleja Krakowska – Janki: aleja Krakowska – Mszczonowska – Wspólna) – plac Szwedzki – aleja Krakowska – Nowy Sękocin: aleja Krakowska – Leszczynowa – Laszczki: Leszczynowa – ¬ródlana – Falenty Duże: ¬ródlana – Falencka – Falenty: Falencka – Opackiego – Droga Hrabska – Falenty Nowe: Droga Hrabska – Nowy Sękocin: aleja Krakowska – Leszczynowa – Laszczki: Leszczynowa – ¬ródlana – Falenty Duże: ¬ródlana – Falencka – Falenty: Falencka – Opackiego – aleja Hrabska – Willowa – Nowy Sękocin: aleja Krakowska – Leszczynowa – Laszczki: Leszczynowa – ¬ródlana – Falenty Duże: ¬ródlana – Falencka – Falenty: Falencka – Opackiego – aleja Hrabska – Falencka – Nowy Sękocin: aleja Krakowska – Leszczynowa – Laszczki: Leszczynowa – ¬ródlana – Falenty Duże: ¬ródlana – Falencka – Falenty: Falencka – Opackiego – aleja Hrabska – Podolszyn Nowy: Wygody – Olszynowa – PODOLSZYN. Przeniesienie przystanku krańcowego.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH
KOMUNIKACJI GMINY RASZYN

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.