LINIE AUTOBUSOWE SPECJALNE
(obsługiwane przez autobusy przedsiębiorstw turystycznych)

    "ORBIS"-ów prasa nie kochała. Z upodobaniem informowała o wszelkich zmianach w kursowaniu "oficjalnych" linii tramwajowych i autobusowych, "ORBIS"-y zaś traktowane były po macoszemu - stąd w większości przypadków informowano o samych krańcach danej linii (jeśli już w ogóle informowano) bez podawania konkretnej trasy, którą do owych krańców autobus podążał. Nie do końca także wiemy, w jakich dokładnie godzinach linie kursowały. Przyjęliśmy za podstawę dane z "Trybuny Ludu" z 17 grudnia 1981 roku (do początku stycznia 1982 roku był to jedyny legalnie wychodzący dziennik o zasięgu ogólnokrajowym), w której informowano, iż linie te kursować miały w godzinach 6.00 - 9.00 i 14.00 - 18.00. Czy było tak przez cały czas ich istnienia? Tego już nie wiemy.

    Cóż, pytań dużo, odpowiedzi nieco mniej. Liczymy tu zatem na Was. Może coś pamiętacie, może macie jakieś informacje. Wszelkie uwagi, uzupełnienia, wspomnienia dotyczące "ORBIS"-ów tradycyjnie prosimy kierować pod adres trasbus@o2.pl.

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.